Grutsk! Kosten en vergoeding
  • Vergoedingen 2017

 

  • Onderstaand het vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeraars 2017. Grutsk is aangesloten bij de FVB. Wanneer u aanvullend verzekerd bent bij een zorgverzekeraar welke een contract met de FVB heeft wordt de PMT vanuit Grutsk (deels) door uw verzekeraar vergoed.

 

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

 

Naast de mogelijkheid tot vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is er een vergoedingsmogelijkheid vanuit PGB, niet alleen voor begeleiding maar ook voor behandeling. Daarnaast is een ZIN indicatie, afhankelijk van de hulpvraag, soms ook toereikend om PMT of begeleiding op maat uit te bekostigen. In sommige individuele gevallen is het vanuit school mogelijk om vanuit passend onderwijs de PMT (deels) te bekostigen. 

 

De kosten variëren en zijn afhankelijk van de intensiteit, complexiteit, afstand, ruimte en zorgvorm. De specifieke kosten zullen vooraf zorgvuldig met u doorgenomen worden.

 

  • Cliënttevredenheid:

 

Om behandelresultaten te meten wordt het vanuit Grutsk op prijs gesteld wanneer u als ouder (waar mogelijk samen met uw kinderen) na afronding van een PMT behandeling of een begeleidingstraject waarbij PMT op maat werd ingezet, de cliënttevredenheidslijst wilt invullen. Onderstaand vindt u de link naar de vragenlijst. Het is een korte lijst waarvan het invullen niet veel tijd in beslag zal nemen. Mocht u de ingevulde resultaten willen delen met de psychomotorisch therapeut vanuit Grutsk dan kunt u als emailadres begeleiding@grutsk.info invoeren. Alvast hartelijk dank voor het invullen! 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT