Het aanbod

Psychomotorische therapie:

Psychomotorische therapie richt zich vooral op wat het lichaam aangeeft; spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving. Naast lichaamsbeleving staat ook bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel komen kinderen en jongeren letterlijk in beweging of staan ze juist stil bij de ervaringen. Vaak is er veel van het dagelijkse gedrag terug te zien in bewegings, belevings of spelgedrag. Het doel van psychomotorische therapie is het verminderen, accepteren of wegnemen van psychosociale obstakels. Dit wordt bereikt door probleemsituaties anders te benaderen, kinderen opnieuw in hun kracht zetten en/of door acceptatie van zorgen en problemen die er zijn. Afhankelijk van de hulpvraag worden lichaamssignalen bewust ervaren, de weerbaarheid vergroot, emoties en gedachten herkent en wordt al bewegend inzicht en verandering gerealiseerd. Om de opgedane ervaringen binnen de psychomotorische therapie ook in het dagelijks leven toe te integreren staat Grutsk – Praktijk voor jeugd en gezin voor optimale afstemming met ouders, school en eventuele overige hulpverlening. Psychomotorische therapie kan zowel preventief, in de vroegsignalering, als onderdeel van (diagnostische) observatie als ook als op zichzelfstaande of multidisciplinaire behandeling ingezet worden.

Psychomotorische gezinstherapie:

Psychomotorische gezinstherapie is ervaringsgerichte ondersteuning voor gezinnen, of een deel van het gezin. Er wordt gebruik gemaakt van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte werkvormen uit de psychomotorische therapie. Gezinnen kunnen door te doen en te ervaren in het hier en nu aan voor hen belangrijke gezinsthema’s werken. Het kenmerkende is dat gezinsleden niet veel met elkaar hoeven te praten maar met elkaar in actie komen door het doen van diverse werkvormen. Op deze manier kunnen ervaringen opgedaan worden waarbij wordt geoefend met andere manieren van omgaan met elkaar.

Psychomotorische gezinstherapie is vaak een combinatie van psychomotorische therapie en systeemtherapie. Deze vorm wordt bij voorkeur gegeven door twee therapeuten; een systeemtherapeut en een psychomotorisch therapeut.

Ouderbegeleiding en/ of opvoedondersteuning

Wat is dat precies, ouderbegeleiding? Er zijn veel verschillende soorten uitleg te vinden bij deze term. Soms kun je ouders horen denken; gaan jullie ons vertellen wat we anders moeten doen? Dit zeker niet. Maar wat dan wel?

Wij luisteren naar de verwachtingen en zorgen van ouders en ontkrachten de fabels wat betreft perfect ouderschap en het ideale plaatje. Ouderschap is namelijk topsport, daar heb je veel uithoudingsvermogen voor nodig. We weten en begrijpen wat voor enorme uitdaging het is om te proberen alles met elkaar te combineren. We bieden steun bij het ouderschap en de opvoeding van kinderen met of zonder gestelde diagnose. We helpen ouders het gedrag van hun kind begrijpen en zoeken gezamenlijk naar hoe daar mee om te gaan. Wij geloven dat een kind wat in de ogen van een ander moeilijk doet, het moeilijk heeft.

We helpen ouders al dan niet ervaringsgericht zich bewuster te worden van eigen gedrag en hoe dit van invloed kan zijn op de omgang en het gedrag van hun kind(eren). We kijken naar ontstane interactiepatronen en onderliggende behoeften in het gedrag van zowel het kind als ook de ouders. Ouderbegeleiding is er voor ouders die;

- Hoge eisen stellen aan zichzelf en het ouderschap
- Zoeken naar meer verbinding met hun kind en/ of het gezin
- Ouders die werk/ prive balans lastig vinden
- Ouders die zich boos/ machteloos voelen door het gedrag van hun kind
- Ouders die het lastig vinden om grenzen te stellen ten opzichte van hun kind, partner en/of omgeving
- Ouders die zoeken naar meer balans tussen (in)spanning en ontspanning

Voor veel ouders is het een kwetsbare stap om hierbij hulp te vragen. Wanneer je/jullie de keuze durven maken om samen te onderzoeken wat je/jullie kinderen nodig hebben gaan wij met jullie mee op zoek naar antwoorden op de vragen die er zijn. Veelal worden de meest kloppende antwoorden in jezelf gevonden. Je/ jullie kennen je eigen kind, elkaar en jezelf immers het beste.

Ouderbegeleiding wordt vaak ingezet naast of met psychomotorische therapie maar is ook mogelijk als je kind niet in therapie is.

Wat is opvoedingsondersteuning? Wij verstaan onder opvoedingsondersteuning het op intentionele wijze steun bieden aan ouders bij opvoedvraagstukken. We geven wanneer gewenst informatie en voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Deze ondersteuning bieden we vanuit het bewustzijn dat we allemaal mens zijn en perfect ouderschap niet bestaat.

Mindful kids :

Veel kinderen en jongeren hebben moeite met concentreren. Ze slapen niet goed, maken zich druk en hebben zorgen. Ze hebben soms ook moeite met ontspannen, of zomaar even niets doen. Ze zijn doorlopend online. Hun hoofd is te vol, de prikkels teveel. Ze ‘moeten’ zo veel.

Van zichzelf, van de school, van de maatschappij. Hoe leer je kinderen zichzelf tot rust te brengen, te stoppen met piekeren, te vertrouwen op kwaliteiten in zichzelf en zich staande te houden in de veeleisende 21ste eeuw?

Deze acht- tot tienweekse training volgens de kikker zit stil methode van Eline Snel is bedoeld voor kinderen en jongeren van 5 t/m 8 en van 9 t/m 12 jaar. Tijdens de training van gemiddeld een uur per week leren kinderen om vanuit een vriendelijke, opmerkzame houding hun aandacht te stabiliseren, te richten en verplaatsen. Ze raken vertrouwd met hun binnenwereld, zonder meteen te hoeven oordelen over wat ze zelf (of anderen) denken, voelen of ervaren. Ze leren omgaan met rust en onrust op momenten dat die er zijn. Daarnaast leren ze lastige gedachten en gevoelens te erkennen en niet weg te stoppen, of erdoor meegesleept te worden, maar er simpelweg vriendelijke aandacht aan te geven. En bovenal: ze leren aardig te zijn voor zichzelf en anderen. Een ‘ont-streste’ geest leert beter, vindt andere oplossingen voor dezelfde problemen en reageert minder impulsief vanuit de automatische piloot. Meer bewust en vanuit rust. En dat scheelt.

Wat vind je er dan van om juist NU even gas terug te nemen en een paar tellen te pauzeren? Zomaar op dit moment, terwijl je dit leest.

Voel de lichte aanraking van je inademing bij je neusvleugels en de sensatie van de uitademing als de lucht het gebied van de neusvleugels weer verlaat. Voel hoe het leven in en uit je lichaam stroomt in een steeds terugkerend ritme.

En dan, na deze korte pauze, kijk dan eens of je er nog heel even voor jezelf kunt zijn. Een paar minuten. Om onderstaand gedicht te lezen of mee te fluisteren.

Er zijn twee soorten intelligentie:

het ene aangeleerd zoals een kind op school feiten en begrippen leert

Uit boeken of dat wat de meester of juf zegt,

het vergaren van informatie uit zowel traditionele wetenschappen als uit nieuwe wetenschappen.

Met zo’n intelligentie kom je vooruit in de wereld.

Je plaatst je voor of na anderen al naar gelang je vermogen om informatie vast te houden.

Met deze intelligentie kuier je de kennisgebieden in en uit en worden steeds meer punten aangetekend op je kleitabletten.

Er is een ander soort kleitablet, één dat al compleet is en binnenin je wordt bewaard.

Een bron die haar bronbekken overstroomt.

Een frisheid in het midden van je borst.

Deze andere intelligentie vergeelt en stagneert niet.

Ze is vloeibaar en stroomt niet van buiten naar binnen door de leidingen van je ‘leer sanitair’.

Dit tweede weten is een bron

Die opwelt binnen in je en naar buiten stroomt.

“Rumi”.

× Hoe kan ik u helpen?