De Praktijk

Het ontstaan:

Grutsk (trots in het Fries) is in 2011 opgericht door Yfke Kuiphof. Destijds als zelfstandig gevestigde praktijk voor psychomotorische therapie en PGB begeleiding. Vanaf 2018 is Grutsk gecontracteerd jeugdhulpaanbieder in de regio IJssel land. Hierdoor kan het door ons geboden aanbod na een verwijzing van het wijkteam, de huisarts of een gecertificeerde instelling gefinancierd worden op basis van de jeugdwet.

Grutsk is de afgelopen 10 jaar stapsgewijs gegroeid naar Grutsk- praktijk voor jeugd en gezin. Tijdens de start van de transformatie van de jeugdzorg waren de visie en missie van Yfke helder; Ervaringsgerichte ondersteuning voor alle kinderen, jongeren en ouders die dat nodig hebben toegankelijk en mogelijk maken. Liefst zo dicht mogelijk bij huis en school (of in school). Vanuit samenwerking en afstemming met ouders, leerkrachten en vaak ook klasgenoten/vriendjes/vriendinnetjes. Samen onderzoeken wat maakt dat een kind of gezin het moeilijk heeft en daar met elkaar in de context(en) waarin het kind zich beweegt handvatten op maat voor ontwerpen. 

Met een flinke portie doorzettingsvermogen en durf, opgedane bestuurlijke ervaring en een ervaren en goed ingelezen partner werd Grutsk in 2018 als zelfstandig gevestigde praktijk gecontracteerd jeugdhulpaanbieder.  Omdat de vraag groter was dan het aanbod en Yfke tussendoor moeder werd namen een aantal fijne collega`s de praktijk waar tijdens de verlofperiodes. Dit groeide door naar een duidelijke gezamenlijke werkwijze met steeds meer collega therapeuten in en rondom Zwolle. Inmiddels bestaat Grutsk- Praktijk voor jeugd en gezin uit meer dan 10 collega’s psychomotorisch (kinder) therapeuten, gezinsbehandelaren, systeemtherapeuten, psychologen en een integratief kindertherapeut. 

Wij werken ieder vanuit eigen specialisatie(s) en ondernemerschap. Onze gezamenlijke missie; het leveren van een bijdrage aan het psychosociale welzijn van kinderen en hun ouders door middel van specialistisch en systemisch maatwerk. 

 


 

De praktijk:

 

Na een wettelijke verwijzing zoeken we naar de meest passende en beschikbare therapeut(en). Hierbij houden we rekening met specialisatie, beschikbaarheid en locatie. Een aantal van de therapeuten werkt onder andere vanuit praktijkruimtes in scholen. Wordt er een kind van een school waar therapeuten werkzaam zijn aangemeld dan is de kans groot dat in ieder geval deze therapeut dit kind en zijn/ haar gezin zal ondersteunen. In de praktijk komt het voor dat meerdere therapeuten bij een gezin betrokken zijn. Bijvoorbeeld een systeemtherapeut en een psychomotorisch therapeut wanneer psychomotorische systeemtherapie aan het gehele gezin geboden wordt. Ook de combinatie psychomotorisch therapeut en gezinsbehandelaar wordt ingezet. Daarnaast werkt ook de integratief kindertherapeut samen met psychomotorisch therapeuten. Onderling wordt er tussen de psychomotorisch (kinder) therapeuten ook op kind en gezinsniveau samengewerkt. 

Wijkteam en huisartsen collega`s zijn veelal bekend met de verwijsmogelijkheid en samenwerkingsvorm vanuit Grutsk – Praktijk voor jeugd en gezin. Na toestemming van ouders wordt noodzakelijke informatie over het behandeltraject gedeeld met wijkteam of huisartsen collega`s en wordt constant gemonitord of de geboden ondersteuning voldoende passend is. 


 

Samenwerking als medebehandelaar:

Binnen meer complexere casussen werkt Grutsk – Praktijk voor jeugd en gezin als medebehandelaar samen met verschillende overige jeugdhulpaanbieders;  

 


 

Andere zelfstandig gevestigde collega`s, met name werkzaam met volwassenen:

Klik op de naam voor meer informatie;

× Hoe kan ik u helpen?